Terug naar overzicht

Tijdelijk GEEN mediterend Bijbellezen

Leer bijbellezen als de monniken. Onder begeleiding train je jezelf in de eeuwenoude methode 'Lectio Divina'. Als vanzelf komen oude Bijbelverhalen opnieuw tot leven. Vanaf 30 september.

Lectio divina is een manier van Bijbellezen die sinds de zesde eeuw vooral in kloosters wordt beoefend. Het gaat om een intensief en liefdevol lezen van Schriftteksten vanuit het verlangen Gods stem door de woorden heen te horen met het oog op het eigen leven. Letterlijk betekent lectio divina: goddelijk lezen. Je kunt dat ook vrij vertalen met: ‘bijbellezen met het hart’ of ‘spiritueel Schriftlezen’. In de lectio divina spelen vier momenten een hoofdrol: lezen (lectio), mediteren (meditatio), bidden (oratio) en aanschouwen (contemplatio). Met dat laatste wordt bedoeld: tot rust komen bij God.

Meditatiebegeleider: ds. Jan van Aller
Elke laatste maandag van de maand, 19:30-20:30 uur
Informatie en aanmelding bij Bettie Groenendijk: egroen54@gmail.com
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Delen:

Data

Deze activiteit is elke maand


Locatie

Ontmoetingskerk


Thema

Studies en lezingen