Stilte en verzet - Lieuwe Koopmans

Gedachten tijdens de stiltemeditatie

Stilte en verzet

Op een woensdagmorgen zit ik in de Doopsgezinde Kerk in de Frankestraat. Ik doe daar mee aan de Stiltemeditatie samen met zeven andere mensen. Het is daar midden in de Stad altijd echt stil. Een enkele keer hoor je in de verte het dichtslaan van een deur en elke minuut hoor je een korte tik, wanneer de klok in de kerk een minuut verschuift.

Deze morgen dwalen mijn gedachten wat af. Het lukt mij niet mij puur en alleen op mijn ademhaling te concentreren. En zo bevind ik mij opeens met mijn gedachten veertig jaar eerder toen ik in deze zelfde ruimte over mijn geloofsbelijdenis sprak. Toen, in de tijden van de protesten tegen kruisraketten en kernenergie, baseerde ik deze belijdenis op het denken van Dorothe Solle, theologe en voorvechtster van vrouwenemancipatie en de vredesbeweging.

Onlangs stuitte ik opnieuw op haar werk. Het heeft in die jaren niets aan actuele zeggingskracht verloren. In haar boek ‘Mystiek en Verzet’ houdt zij een pleidooi , om, zoals zij dat noemt ‘de weg naar binnen te gaan’. Op deze weg leer je te ervaren dat alle levende wezens en alle dingen op deze aarde onderling met elkaar verbonden zijn. Zij staat bepaalt niet alleen in deze gedachten. Ze bevindt zich in goed gezelschap van wijzen uit het Soefisme, Boeddhisme en christendom en, in deze tijd, van talloze milieuactivisten. Die ervaring, zegt Solle, leidt automatisch tot een houding van verzet. Verzet tegen de verregaande polarisatie in onze samenleving. Verzet tegen de enorme kloof tussen arm en rijk, het onderscheid tussen zwart en wit, christen en moslim. Verzet ook tegen het almaar verder razen van onze samenleving, toenemende werkdruk en dominantie van het economisch denken.

En zo is het stil met elkaar zitten niet alleen een activiteit die mijzelf  rust brengt en mijn bewustzijn versterkt. Het is ook een daad van verzet, klein en misschien niet hemelbestormend, maar het sterkt mij als ik hiervandaan straks weer naar buiten loop. Ik adem diep in en laat de lucht via mijn neus weer naar buiten stromen.