Ken Uzelve - Lieuwe Koopmans

Een korte blog over het ongemak van Corona en de spirituele opgave van een mensenleven.

We leven nu ruim een half jaar met Corona. Door de maanden heen neemt de maatschappelijke onrust wereldwijd en ook lokaal toe. Ik ervaar onze samenleving als tot het uiterste gespannen en licht ontvlambaar.  Of het nu gaat om bewegingen als ‘coronawaarheid’, ‘black lives matter’, rellende jongeren in de grote steden of om foto’s van een huwelijk van één van onze ministers; de discussie wordt met veel emotie, op hoge toon en, soms, met geweld gevoerd.

Boven het orakel van Delphi stond de tekst ‘Ken Uzelve’. Ik vind dit nog altijd de grote spirituele opgave van een mensenleven. Het proces van jezelf leren kennen vraagt om ontmoeting met de ander en momenten van inkeer, om de weg naar binnen gaan en stil te staan. Bij Stadsklooster Haarlem gaat het om het zoeken en begaan van deze weg; via Stiltemeditaties, Stilteconcerten, wandelingen en gesprek.

Lieuwe Koopmans